Dane administratora

Jakie dane są przetwarzane?

W procesie rekrutacji przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, adresowe, adres e-mail i numer telefonu, informacje o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach i certyfikatach, a także Twoje zdjęcie - słowem, wszystkie te informacje, które przekażesz nam samodzielnie w swoim CV, mailach czy podczas rozmowy.

W jakim celu zbierane są moje dane?

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, żeby:

Na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane?

Na podstawie dwóch Twoich zgód, udzielanych niezależnie:

  1. Zgody na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przeprowadzenia bieżącej rekrutacji - domniemujemy, że udzielasz nam tej zgody, świadomie się do nas zgłaszając przez portal ogłoszeniowy czy wysyłając maila z CV.
  2. Zgody na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji - tę musisz wyrazić wprost, zaznaczając w portalu ogłoszeniowym odpowiednie pole albo po prostu pisząc nam o tym w wiadomości od siebie. Wystarczy jedno zdanie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w przyszłych rekrutacjach”.

Do kogo dane są przesyłane, komu udostępniane?

Dane możemy przekazać innym podmiotom, zgodnie z określonymi celami przetwarzania, z zachowaniem należytej staranności i pod warunkiem, że podmioty te umożliwiają nam wywiązanie się z naszych obowiązków wobec Ciebie.

Twoje dane mogą być także udostępniane organom nadzorczym na ich żądanie, w celu weryfikacji operacji przetwarzania danych.

Od momentu uzyskania Twojego zgłoszenia (mailem od Ciebie lub od portalu ogłoszeniowego), pochodzące z niego dane mogą trafić w szczególności do: